Budowa obiektu z generalnym wykonawcą czy z podwykonawcami?

Budowa obiektu z generalnym wykonawcą czy z podwykonawcami?

Decydując się na inwestycję budowlaną inwestor musi rozstrzygnąć ważną kwestię - komu powierzyć jej realizację? Odpowiedzieć sobie wówczas musi na istotne pytania: czy ma na tyle wiedzy i czasu, żeby zajmować się budową każdego dnia, oraz czy podoła samodzielnie prowadzeniu takiego projektu. Jest to tak naprawdę rozważanie prowadzące o podjęcia decyzji, czy będzie sam współpracował z podwykonawcami prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, czy też odda zarządzanie całym dziełem w ręce generalnego wykonawcy.

 

Bezpośrednia współpraca inwestora z podwykonawcami

 

Choć pojęcie inwestora nie jest zbyt precyzyjnie zdefiniowane w związanych z prawem budowlanych aktach prawnych, określa się go bowiem jako osobę lub firmę, która ma sfinansować inwestycję, oraz ją zorganizować z uwzględnieniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, ma on w rzeczywistości całkiem sporo obowiązków, które wypełnić musi zarówno w stosunku do organów administracyjnych, jak i wobec pracujących dla niego wykonawców poszczególnych etapów budowy.

Jeśli postanawia sam zarządzać budową, jest odpowiedzialny za cały proces przygotowawczy, a w szczególności za:

  • zlecenie opracowania projektu budowlano - architektonicznego przez posiadającego odpowiednie uprawnienia projektanta,
  • uzgodnienie projektu z odpowiednimi organami,
  • złożenie wszelkich wniosków i zawiadomień,
  • wyszukanie podwykonawców poszczególnych prac i podpisanie z nimi umów,
  • zatrudnienie kierownika budowy,
  • opracowanie planu BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia),
  • zakup i dostawę materiałów.


W trakcie realizacji inwestycji zadbać musi o nadzór nad realizacją prac, a w przypadku, kiedy pozwolenie tego wymaga - zatrudnienie inspektora (lub inspektorów) nadzoru. Na dodatek czeka go odbiór poszczególnych etapów prac i zakończonej budowy.

W tym czasie zatrudnieni przez niego podwykonawcy zajmują się każdy swoim odcinkiem prac i trzeba mieć naprawdę sporą wiedzę, niezłe zdolności komunikacyjne i umiejętności negocjacyjne, żeby się między nimi odnaleźć, organizować ich pracę tak, aby budowa przebiegała płynnie i bez przestojów, a konflikty, które nieuchronnie pojawiają się na placu budowy, były na bieżąco rozwiązywane i wygaszane.

Jakby tego wszystkiego było mało, inwestor musi pilnować jednocześnie, aby budowa przebiegała zgodnie z zasadami BHP oraz miała możliwie jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Naprawdę jest co robić.

 

Co daje inwestorowi zatrudnienie generalnego wykonawcy do realizacji swojej budowy?

 

Decyzja o zatrudnieniu generalnego wykonawcy zdejmuje z głowy inwestora cały szereg opisanych powyżej zadań. Zaraz po tym jak podpisze umowę o generalne wykonawstwo i przekaże projekt, może oczekiwać od generalnego wykonawcy, że to teraz on zajmie się resztą - opracuje harmonogram prac, przygotuje i zweryfikuje kosztorys, określi terminy zakończenia poszczególnych etapów budowy.

Ale korzyści wynikające z zatrudnienia generalnego wykonawcy nie kończą się tylko na sferze organizacyjnej, czyli oszczędzeniu inwestorowi czasu i nerwów związanych z kontaktami z kilkoma podwykonawcami jednocześnie. Decyzja ta przyniesie inwestorowi całkiem wymierne korzyści, jak np. oszczędności na kosztach materiałów - generalny wykonawca współpracuje z dostawcami już od dłuższego czasu i z reguły jest w stanie uzyskać o wiele lepsze warunki zakupu niż przystępujący do tej transakcji jednorazowo inwestor.

Na ogół firma zajmująca się generalnym wykonawstwem posiada personel specjalizujący się w każdym rodzaju prac budowlanych i instalacyjnych, inwestor ma więc tę komfortową sytuację, że na placu budowy znajdować się będą pracownicy tylko jednego pracodawcy, którzy współpracują ze sobą od dawna i w sposób ustandaryzowany. Są także wdrożeni do zachowania określonych norm bezpieczeństwa i higieny pracy, tak więc inwestorowi nie grożą ani konflikty, ani zakłócenia w komunikacji i wynikające z nich problemy, ani kary finansowe, jakie za nieprzestrzeganie przepisów nałożyć może instytucja kontrolująca budowę.

Generalny wykonawca na podstawie swojego doświadczenia jest też w stanie szybko zidentyfikować zagrożenia w procesie i zapobiec im, unikając w ten sposób problemów jakościowych, albo konieczności wykonywania poprawek. To o wiele korzystniejsza sytuacja, niż praca przy tym samym projekcie kilku różnych firm, z których każda dba tylko o swój odcinek budowy i często nie przejmuje się tym, że sprawia problemy innemu podwykonawcy.

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 awiar.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.