Czy w każdym przypadku jest wymagane pozwolenie na budowę hali stalowej?

Czy w każdym przypadku jest wymagane pozwolenie na budowę hali stalowej?

Hale stalowe cieszą się dużym powodzeniem w branży przemysłowej i magazynowej, ale również często jako obiekty użyteczności publicznej. Ich przewaga nad obiektami murowanymi polega na tym, że wznosi je się znacznie szybciej i zdecydowanie taniej, a wykazują się tą samą trwałością i wytrzymałością. W zależności od tego, jaki czas użytkowania i czas przebywania ludzi w takim obiekcie jest przewidziany, hale spełnić muszą różne wymagania.

 

Hale stalowe jako obiekty tymczasowe

 

W wielu przypadkach hale stalowe przeznaczone są do czasowego użytkowania. Oznacza to, że po określonym czasie, krótszym niż okres technicznej trwałości obiektu zostaną one zdemontowane (poddane rozbiórce lub przeniesione), a teren na którym były one zainstalowane, zostanie doprowadzony do względnie zbliżonego stanu, jak stan z przed wzniesienia hali. Jako obiekty tymczasowe traktuje się również hale nie związane na stałe z podłożem.

Tego typu hale służą na ogół jako tymczasowe magazyny, zadaszone miejsca dla zwierząt hodowlanych, czy np. miejsca przechowywania sprzętu budowlanego w czasie realizacji dużej inwestycji. Jeśli nie będą użytkowane dłużej niż 180 dni - nie wymagają pozwolenia na budowę - wystarczy zgłoszenie zamiaru budowy do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego.

 

Zasady projektowania hal stalowych

 

Jeśli hala stalowa będzie użytkowana dłużej niż 180 dni, konieczne jest uzyskanie do jej wznoszenia pozwolenia na budowę. Wówczas pierwszym krokiem w procesie inwestycyjnym powinno być opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego.

Architekt otrzymać musi szczegółowe informacje, dotyczące przeznaczenia hali i sposobu jej użytkowania, aby wiedzieć, jakie materiały i instalacje zastosować musi w projekcie. Pod tym kątem projektuje się hale:

  • bezobsługowe,
  • do pracy o charakterze dorywczym,
  • do pracy stałej.

Każda z tych hal wymaga uwzględnienia w projekcie rożnego rodzaju aspektów, takich jak: temperatura pomieszczeń, ilość okien lub naświetli, materiały konstrukcyjne o odpowiednim współczynniku izolacji termicznej, instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i oświetleniowe.

 

Pozwolenie na budowę dla hali stalowej

 

Opracowany zgodnie z w/w założeniami projekt hali stalowej, złożony z części opisowej i rysunków jest niezbędnym załącznikiem do uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie składa się w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym właściwym dla terenu, na którym zlokalizowana będzie hala. Formularz wniosku pobrać można ze strony internetowej danej instytucji, a najważniejsze informacje jakie musza się tam znaleźć to dane inwestora, rodzaj i adres inwestycji oraz jej parametry techniczne. Oprócz projektu załącznikami do wniosku mogą być projekt zagospodarowania terenu, oraz stosowne projekty branżowe.

Na wydanie pozwolenia czeka się od 30 do 90 dni, pamiętać jednak należy, że każda zauważona przez urząd nieprawidłowość we wniosku wydłużyć mogą czas jego rozpatrywania. Po otrzymaniu pozwolenia odczekać należy 14 dni na jego uprawomocnienie, a potem można już pełną parą ruszać z montażem swojej hali stalowej.

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 awiar.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.