Czy warto zoptymalizować projekt konstrukcji hali stalowej?

Czy warto zoptymalizować projekt konstrukcji hali stalowej?

Przystępując do projektowania dużego obiektu, jakim jest np. stalowa hala produkcyjna albo magazynowa, projektant często otrzymuje ogromną ilość danych wejściowych. Opierając się na nich, chce uwzględnić wszystkie podane parametry, wielkości, obciążenia i scenariusze zastosowania. Dlatego czasami zdarza się, że powstający projekt jest trochę "na wyrost". Przed przystąpieniem do jego realizacji, a nawet wcześniej, bo nawet już na etapie kosztorysowania projekt często poddawany jest walidacji a następnie optymalizowany. Jest to znakomita metoda na uniknięcie zbędnych wydatków związanych ze wznoszeniem i eksploatacją hali.

 

Co i kiedy można zoptymalizować w projekcie hali stalowej?

 

Proces optymalizacji projektu przeprowadzić można praktycznie na każdym etapie realizacji inwestycji. Wyjątkiem są prace zanikające i zakrywane, ponieważ w przypadku związanej z nimi optymalizacji wymagałaby ona np. rozbiórki lub wyburzeń, a to w ostatecznym rozrachunku może się nie opłacać. Konieczne jest, aby przy procesie optymalizacji z projektantem współpracowali specjaliści z odpowiednich branż, gdyż tylko oni mogą z całą pewnością określić, czy dana optymalizacja nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie określonego systemu, instalacji albo konstrukcji.

W przypadku hal stalowych optymalizacji mogą podlegać:

  • wymiary i kształt hali,
  • fundamenty i ich posadowienie,
  • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne,
  • konstrukcja stalowa,
  • rozmieszczenie wyposażenia,
  • zastosowane materiały wykończeniowe.

 

Co daje optymalizacja projektu hali stalowej?

 

Myśląc o optymalizacji większość inwestorów ma na myśli przede wszystkim obniżenie kosztów budowy. Ale przecież to nie wszystko. Dzięki wdrożeniu zaproponowanych zmian można również obniżyć zużycie energii, skrócić drogi transportowe, poprawić trwałość konstrukcji oraz poprawić bezpieczeństwo pracujących w hali ludzi. Optymalizacja może się również przyczynić do lepszego wykorzystania przestrzeni w hali czy sprawniejszego przebiegu realizowanych w niej procesów produkcyjnych. Może ona również lepiej przystosować halę do wymagań prawnych i regulacji lokalnych.

Optymalizacja pozwala też być inwestorowi bardziej ekologicznym – dzięki niej może on np. wykorzystać surowce wtórne, za utylizację których musiałby jeszcze dodatkowo zapłacić, zmniejszyć zużycie materiałów i mediów stosowanych przy budowie

Pracując z profesjonalnym generalnym wykonawcą inwestor ma w zasadzie optymalizację "w pakiecie". Firma wznosząca jego halę stalową jest w stanie na bazie swojej wiedzy i doświadczenia zaproponować zmiany w projekcie, które obniżą koszty, pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie hali, a jednocześnie utrzymają komfort i bezpieczeństwo pracy na takim samym jak przed optymalizacją, wysokim poziomie.

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 awiar.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.