Czy warto zrobić badania gruntu przed realizacją budowy hali stalowej?

Czy warto zrobić badania gruntu przed realizacją budowy hali stalowej?

Hale stalowe to na ogół obiekty dość intensywnie użytkowane. Wznosi je się głównie po to, aby prowadzić w nich działalność gospodarczą - produkcyjną, usługową czy magazynową. Związane jest to z obciążeniami statycznymi i dynamicznymi, które mogą przekładać się na trwałość konstrukcji hali. Drgania generowane przez maszyny, obciążenia składowanym towarem, transport wewnętrzny i zewnętrzny - wszystko to może decydować o stabilności obiektu. Dlatego ważne jest, aby przez jego wybudowaniem mieć pewność, na jakim gruncie zostanie posadowiony.

 

Co to są badania gruntu w kontekście budowlanym?

 

Badania takie przeprowadzić może geotechnik bądź geolog posiadający wymagane uprawnienia. Wykonuje on odwierty w określonych punktach planowanej hali stalowej. Inwestor może zasięgnąć rady tego specjalisty, gdzie należy je wykonać, aby pobrać próbki gruntu do badania. Ale jeśli zatrudnia generalnego wykonawcę, może skorzystać również z jego wiedzy i doświadczenia, tym bardziej, że obaj są tak samo zaangażowani w proces przyszłej budowy i obu zależy na tym, aby odbyła się ona szybko, sprawnie i bez niepotrzebnych kosztów dodatkowych.

 

Standardowo wykonuje się odwierty w narożnikach i na środku planowanej hali, na przyszłych placach manewrowych i zjazdach. Przy halach powyżej 2 tys. m2 ustala się jeszcze dodatkowe miejsca wierceń.

 

Pobrane z otworów próbki gruntu są analizowane, i na ich podstawie powstaje opinia geotechniczna, dzięki której wykonać można wiarygodny kosztorys i projekt oraz zrealizować bezpieczną budowę hali stalowej.

 

Badać czy nie badać gruntu przed rozpoczęciem inwestycji?

 

Każdy generalny wykonawca z długoletnim doświadczeniem we wznoszeniu hal stalowych odpowie na to pytanie twierdząco. Co więcej, doradzał będzie ich jak najwcześniejsze przeprowadzenie - najlepiej już na etapie przygotowań do inwestycji. Rozpoczynając prace nad projektem budowlanym, który załączony zostanie do wniosku o pozwolenie na budowę, koniecznie powinno się dysponować wiedzą, jak powinna zostać posadowiona poplanowana hala stalowa. Ma to istotny wpływ zarówno na koszty całej inwestycji jak i na rozwiązania technologiczne, na bazie których powstanie projekt.

 

Jeśli teren budowy to tzw. grunty nośne - możliwe będzie posadowienie bezpośrednie, czyli bez żadnego dodatkowego wzmacniania podłoża pod fundamenty. Jest to rozwiązanie tańsze i znacznie szybsze w późniejszej realizacji budowy.

 

Jeśli okaże się, że działka jest mniej stabilna, konieczne będzie posadowienie pośrednie. W tym przypadku budowa fundamentów musi być poprzedzona np. wymianą gruntu, palowaniem czy stabilizacją. To zwiększy koszty i wydłuży proces budowy hali, a przy okazji może skłonić inwestora do ponownego przeliczenia opłacalności realizacji inwestycji

 

Generalny wykonawca poleca zazwyczaj wykonanie badań gruntu również ze względu na wody gruntowe. Zdaje sobie bowiem sprawę, że ich wysoki poziom utrudni mu realizację zlecenia, zmuszając do zastosowania pomp w czasie betonowania fundamentów. Na podstawie tych badań może on również poradzić inwestorowi wykonanie drenażu odprowadzającego nadmiar wody z terenu w czasie użytkowania hali, co oszczędzi jej użytkownikowi wielu związanych z tym nadmiarem kłopotów. Podmokły teren może być przyczyną problemów z jakością magazynowanych towarów, oraz bezpieczeństwem ciężkich transportów na danym obszarze.

 

Czasami wyniki badań gruntu wykonanych przed budową hali stalowej mogą skłonić inwestora do zmiany decyzji - zaniechania budowy, albo przeniesienia jej w inne miejsce. Związane z tym koszty i tak będą niewspółmiernie niższe, niż koszty wybudowania hali na nieodpowiednim terenie.

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 awiar.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.