Minimalizacja ryzyka na budowie dzięki pomocy generalnego wykonawcy

Minimalizacja ryzyka na budowie dzięki pomocy generalnego wykonawcy

Wznoszenie budynków i budowli to złożony proces, obarczony wieloma czynnikami ryzyka. Inwestor, jako osoba fizyczna lub prawna nie będąca specjalistą z branży budowlanej nie zawsze potrafi je zidentyfikować, oszacować i im zapobiegać. Dlatego niezwykle korzystne jest dla niego zatrudnienie generalnego wykonawcy, który przejmie całą odpowiedzialność za realizowane na placu budowy procesy, a pojawiające się ryzyka będzie potrafił rozpoznać, i nie tylko poinformuje o nich inwestora, ale również od razu zaproponuje i wdroży rozwiązania.

 

Jakie ryzyka wyniknąć mogą w trakcie realizacji inwestycji budowlanych?

 

Inwestorowi najczęściej sen z powiek spędza fakt, że budowa nie zostanie ukończona w terminie. Ryzyko opóźnień w zakończeniu prac pociąga za sobą późniejszy odbiór, przesunięte w czasie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i opóźnione rozpoczęcie korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeśli wznoszony był budynek mieszkalny, opóźnienia te są dość przykrą niedogodnością, ale jeśli chodzi o hale produkcyjne, magazyny, obiekty usługowe, późniejsze rozpoczęcie ich użytkowania może przynieść ze sobą straty finansowe, opóźnienia dostaw czy utratę zaufania klientów. Oprócz tego niewątpliwie poważnego problemu budowa obarczona jest jeszcze innymi rodzajami ryzyka, takimi jak:

  • nieodpowiednia jakość i ilość dostarczonych materiałów,
  • nieprawidłowa kolejność zaplanowanych operacji, z której wynikają przestoje,
  • brak odpowiednich maszyn i urządzeń,
  • przekroczenie zaplanowanego budżetu,
  • wypadek z udziałem ludzi,
  • zanieczyszczenie środowiska,
  • niezgodna z projektem realizacja inwestycji, skutkująca brakiem pozwolenia na użytkowanie.

 

W jaki sposób generalny wykonawca może ograniczyć ryzyka w procesie budowy?

 

Aby można było liczyć na minimalizowanie ryzyka na budowie warto dobrze wybrać generalnego wykonawcę. Bardzo ważne jest, aby zatrudniona w tym celu firma budowlana posiadała kilkuletnie doświadczenie we wznoszeniu różnego rodzaju obiektów. Jeśli inwestor sprawdzi dokładnie portfolio zrealizowanych przez nią inwestycji i poprosi o okazanie referencji od poprzednich klientów, może liczyć na to, że jego budowa przebiegać będzie bezproblemowo, charakteryzować się będzie solidnością wykonania i ukończona zostanie w terminie.

Dobrze wybrany generalny wykonawca posiada nie tylko umiejętność prawidłowego sporządzenia kosztorysu, ale będzie dokładał również wszelkich starań, aby założony budżet inwestycji nie został przekroczony. Przygotowany przez niego harmonogram prac będzie uwzględniał ich prawidłową kolejność, nie skutkującą przestojami, albo co gorsza koniecznością wykonywania rozbiórek i napraw. Generalny wykonawca z odpowiednim doświadczeniem posiada wiedzę na temat materiałów budowlanych i potrafi ocenić ich jakość, nie pozwoli więc, aby użyte zostały takie, które skutkować będą np. reklamacjami, szybkim zużyciem, czy wysokimi kosztami eksploatacji. Posiada on również szeroką sieć kontaktów wśród dostawców, wie więc gdzie materiały najkorzystniej kupić i potrafi wyliczyć potrzebną ich ilość z maksymalną dokładnością. Nie ma więc ryzyka, że przyjadą na plac budowy w nieodpowiednim momencie, zbyt małej lub zbyt dużej ilości.

Generalny wykonawca dysponuje odpowiednią ilością wykwalifikowanego personelu i sprawnego sprzętu, a w przypadku ich braku jest w stanie szybko zorganizować sobie wsparcie u podwykonawców. Prowadzone przez niego regularne kontrole stosowania się na placu budowy do zasad i przepisów BHP pozwolą uniknąć wypadków, w których ucierpieć mogłoby zdrowie albo które byłyby zagrożeniem dla życia przebywających na budowie ludzi. Będzie on też wnikliwie kontrolował postępowanie z odpadami, zużycie energii i wody, sposób odprowadzania ścieków i jakość używanych materiałów chemicznych. Dzięki temu inwestor może być pewien, że w trakcie budowy nie powstanie jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Wszystkie te działania składają się na to, że powstający budynek cechować będzie wysoka jakość, sprawne tempo powstawania, zgodność z projektem i przepisami prawa. Dzięki pomocy generalnego wykonawcy nie ma więc ryzyka, że wybudowany obiekt nie oddany zostanie w terminie, lub nie otrzyma pozwolenia na użytkowanie.

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 awiar.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.