Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski

Prawo Budowlane wymaga powołania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy dużych inwestycjach. Nasz oferta przewiduje usługę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zarówno w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jak i  w razie potrzeby w branży instalacyjnej, elektrycznej i drogowej. W pełni współpracujemy z Inwestorem przeprowadzając czynności kontrolne prac budowlanych.

Warto pomyśleć o możliwości skorzystania z tej usługi również w przypadku mniejszych inwestycji, kiedy nie jest to wymagane. Jeśli Wykonawca w pakiecie oferuje własnego Kierownika Budowy Inwestor nie ma możliwości kontroli przez niezależnego specjalistę. Wówczas oferowana na usługa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego umożliwia mu obiektywną ocenę jakości wykonanych prac.

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 awiar.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.