Normy bezpieczeństwa w budowie hal stalowych

Normy bezpieczeństwa w budowie hal stalowych

Hale stalowe należą do najbezpieczniejszych budynków o zastosowaniu przemysłowym lub magazynowym. Gwarantują to rygorystyczne standardy, jakie spełnić muszą zarówno użyte do ich budowy materiały, jak i projekt oraz wykonanie konstrukcji. Wymagania te, aktualizowane i dostosowywane cały czas do przepisów prawa polskiego i europejskiego, zapewniają bezpieczeństwo zarówno pracującym przy ich budowie specjalistom, jak i późniejszym użytkownikom. Każdy generalny wykonawca śledzi je na bieżąco i dokłada wszelkich starań, aby je spełniać.

 

Minimalne wymagania dla projektowania, budowy i użytkowania hal stalowych

 

Projektując halę stalową w Polsce wyjść należy od Eurokod PN-EN 1993. Wyznacza on minimalne kryteria, jakie spełniać musi konstrukcja hali pod względem nośności, stabilności statycznej i odporności ogniowej. Przestrzeganie określonych w nim zasad gwarantuje, że hala spełni najwyższe standardy bezpieczeństwa. Nie będzie więc problemu z odebraniem jej przez Państwową Straż Pożarną, Inspektora Nadzoru Budowlanego, czy jeśli przewidziana jest jako miejsce pracy dla ludzi – Państwową Inspekcję Pracy. Hala stalowa zaprojektowana i wybudowana zgodnie z tym dokumentem bez problemu otrzyma zgodę na użytkowanie i będzie mogła być zaraz po zakończeniu pracy przejęta od eksploatacji.

Kolejnym dokumentem, a właściwie zbiorem dokumentów gwarantujących bezpieczeństwo hal stalowych są certyfikaty materiałowe. Te wydawane przez uprawnione instytucje potwierdzenia jakości stali użytej do budowy hali świadczą o tym, że stal wyprodukowana została zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz podlegała badaniom, potwierdzającym deklarowane dla niej parametry, takie jak na przykład wytrzymałość czy odporność na korozję.

 

Kontrola procesu budowlanego hali stalowej

 

Wymagania odnośnie bezpieczeństwa spełnić muszą nie tylko projekt architektoniczny i użyte do budowy materiały. Również sam proces wznoszenia hali stalowej powinien dawać gwarancję bezpieczeństwa obiektu w późniejszym użytkowaniu. Aby zapewnić, że jest on realizowany prawidłowo, podlega kontrolom przez uprawnione do tego instytucje. Może ich wykonywać na przykład Inspekcja Nadzoru Budowlanego, która weryfikuje wykonanie z projektem i obowiązującymi normami. Bardzo podobną funkcję może pełnić również zatrudniony przez generalnego wykonawcę inspektor nadzoru, który regularnie kontroluje postęp i jakość wykonywanych prac, oraz jest uprawniony do nakazania wprowadzenia poprawek, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.

Wymagania dotyczące projektowania, użytych materiałów, procesu budowlanego nie oznaczają jednak, że po zakończeniu budowy, nikt nie myśli już o tym, czy użytkowana hala stalowa nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi i otoczenia. Jej prawidłowy stan potwierdzany jest w trakcie regularnych kontroli obiektu budowlanego. Również na tym polu generalny wykonawca może wesprzeć właściciela hali swoją wiedzą i doświadczeniem

Najnowsze wpisy

Projekt i realizacja: GeminiSoftnet | Tworzenie stron: Zobacz >> | Pozycjonowanie stron: Zobacz >>
Copyright © 2024 awiar.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.